STUDIO NIKLAS BERGSTRÖM

Studio Niklas Bergström arbetar med att hjälpa varumärken bli valbara och förstärker och förädlar uppdragsgivarens möjligheter på marknaden genom strategi, design och kommunikation. Våra projekt får större möjligheter att bli framgångsrika genom att vi skräddarsyr team med kompetenser och personligheter lämpade för uppdragsgivarens behov och resurser. Teamet är stort när du behöver det och litet när du inte gör det. Vi knyter vid behov till oss varumärkesstrateger, projektledare, copywriters, webbspecialister, formgivare, producenter, fotografer, filmare m.fl. och vi samarbetar ovanligt mycket med dem och med våra kunder. Vi arbetar såväl med uppdragsgivare på kontinuerlig bas med mycket produktion som med kreativa eller strategiska singeluppdrag.

Studion är en oberoende kommunikationsstudio skapad av Niklas Bergström Creative Director.

 

Kontakt: +46 70 511 85 55, info@studioniklasbergstrom.se