STUDIO NIKLAS BERGSTRÖM

En oberoende kommunikationsstudio med Niklas Bergström en av Sveriges mest välrenommerade kreatörer som Creative Director. Studion arbetar med att förstärka och förädla uppdragsgivarens möjligheter på marknaden genom strategi, kommunikation, design, och produktion. Våra projekt får större möjligheter att bli framgångsrika genom att vi skräddarsyr team med olika kompetenser och personligheter för olika uppdragsgivare. Så studion anpassar sig efter dina behov. Stor när du behöver stort, liten när du behöver litet. Vi knyter vid behov till oss ett sparsmakat urval av varumärkes -och pr-strateger, projektledare, copywriters, digitala specialister, formgivare, producenter, fotografer, filmare m.fl. och vi samarbetar ovanligt mycket med dem, med andra kompetenser och med våra uppdragsgivare.

Kontakt: +46 70 511 85 55, info@studioniklasbergstrom.se